Styrelsen 2017/18

ORDFÖRANDE
Stig Palmgren
0911-20 52 54 eller 070-558 74 45
stig.palmgren@gmail.com

LEDAMOT
Carin Sjölin
070 648 08 12
keeo@telia.com
V.ORDFÖRANDE
Louise Häggström
0920 70594 eller 070-571 53 00
louisehaggstrom48@gmail.com
LEDAMOT
Billy Carlsson
076-847 05 83
logarvillan.brandon@gmail.com
KASSÖR
Barbro Wikström
070-686 97 42 eller 0920-70544
ebwikstrom@hotmail.com
SUPPLEANT
Nils-Olov Lindfors
070-380 00 44
info@arvak.se

SEKRETERARE
Karl-Evert Fällström
073-068 98 71 eller 0920-25 30 58
kef@telia.com
SUPPLEANT
Jan Bramberg
070-5715300
jbramberg@yahoo.se
LEDAMOT
Tage Joki
0920-25 32 55
tage.joki@telia.com
SUPPLEANT
Marianne Lundström
070 652 91 49 eller 0920 22 91 49
lml7526@gmail.com